Renault servis ağında Workiom'un dönüştürücü yaklaşımı

Renault'nun Workiom ile karmaşık hizmet ağlarında verimliliği ve müşteri memnuniyetini artıran denetim dönüşümünü keşfedin.

Demp talepBaşlayınİletişime geçin

Kredi kartı bilgisi gerekmez

Renault ile tanışın!

1898'den bu yana otomobil üretme ve geliştirme geleneğinin temsilcisi olan Renault Mais, Türkiye'de inovasyon, bağlanabilirlik ve sürdürülebilirliği taahhüt ediyor.

Avrupa ve Türkiye'de öncü olan OYAK'ın gücüyle desteklenen bu ürün, elektrikli mobiliteyi optimize etmek için Renaulution vizyonuyla ilerliyor.

Şirket, inovasyon ve sürdürülebilir ilerleme mirasını onurlandırırken, karbon-nötr bir geleceği hedefleyen bir otomobil üreticisinden bir teknoloji kuruluşuna dönüşüyor.

office_icon

Ülke

Türkiye

Çalışanlar

+5,000

Kullanım durumu

Denetim yönetimi

Sektör

Otomotiv

Meydan okuma

Renault Türkiye'nin 13 bölgeyi ve çok sayıda servis sağlayıcıyı kapsayan servis ağı, denetim ve koordinasyonun karmaşıklığıyla boğuşuyordu. Bu karmaşık yapı, her bir hizmet lokasyonunun kendine özgü dinamiklerine göre uyarlanmış, tutarlı ve kapsamlı aylık denetimler için sağlam bir sistem gerektiriyordu. Denetim sürecinin kapsamlı olması, farklı yönetim tarzlarına ve operasyonel özelliklere uyacak şekilde nicel ve nitel değerlendirmelerin bir karışımının barındırılmasını gerektiriyordu, temel zorluklar arasında şunlar vardı:

  • Denetim ve koordinasyon karmaşıklığı: Her bir hizmet lokasyonunda değişen operasyonel dinamiklere sahip detaylı bir yapının yönetilmesi.
  • Çeşitli denetim gereksinimleri: Niceliksel ve niteliksel değerlendirmelerin bir karışımına hitap etmek, farklı yönetim tarzları ve operasyonel nüanslar için esneklik talep etmek.

Çözüm

Workiom bu zorlukların üstesinden gelmek için özel bir çözüm hazırladı:

  • Özelleştirilmiş denetim çerçevesi: Derinlemesine değerlendirmelere, çeşitli veri kayıtlarına ve takip görevlerinin başlatılmasına olanak tanıyan dinamik ve uyarlanabilir bir denetim sistemi geliştirildi. Bu sistem, Renault'nun servis ağındaki farklı yönetim yaklaşımlarına ve operasyonel özelliklere uyum sağladı.
  • Dinamik raporlama ve analiz: Çözüm, eyleme geçirilebilir içgörüler, trend analizi ve sürekli iyileştirmeye yönelik stratejik kararlara rehberlik etmek için gerekli olan, her hizmet konumu ve bölgesi için ayrıntılı bir puanlama sistemine sahip gelişmiş bir raporlama mekanizması içeriyordu.
  • Sistem esnekliği ve güvenliği: Sistem, alaka düzeyini ve etkinliği korumak için geçici denetimleri ve soru ayarlamalarını barındıracak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Denetim verilerinin bütünlüğünü ve hassasiyetini korumak için gelişmiş izin ayarları entegre edilmiştir.

Otomasyon örneği

Sonuçlar

Workiom'un özel çözümünün uygulanması kayda değer gelişmeleri beraberinde getirdi:

  • Geliştirilmiş operasyonel standartlar ve hizmet kalitesi: Kapsamlı ve uyarlanabilir denetim sistemi, Renault Türkiye'nin servis ağındaki hizmet kalitesini ve operasyonel standartları önemli ölçüde artırdı.
  • Kolaylaştırılmış denetim süreci: Çözüm sadece denetim prosedürünü kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda karar verme yeteneklerini de güçlendirdi.
  • İyileştirme ve hesap verebilirlik kültürü: Hizmet ağına nüfuz eden bir sürekli iyileştirme ve sorumluluk kültürü geliştirdi.

Sonuç

Renault Mais ve Workiom arasındaki işbirliği, karmaşık operasyonel zorlukların üstesinden gelmek için dijital inovasyondan yararlanma konusunda önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Bu vaka çalışması, özelleştirilmiş, veri odaklı bir yaklaşımın kurumsal verimliliği nasıl önemli ölçüde artırabileceğinin ve sektör uygulamaları için yeni standartlar oluşturabileceğinin bir kanıtıdır.